Category: İf ve if-else Örnekleri

0

Kokteyl sıralama uygulaması

ANLATIM VE ALGORİTMA : Sayıların kaç tane olacağını belirlemek için adet değişkenini tanımlarız. adet Sayıların yerlerini değiştirirken geçici olarak atayacağımız değişkeni gecici olarak tanımlarız. gecici Doğru veya yanlış değerini döndürebilmek için boolean tipli degisim...

0

Kabarcık sıralama uygulaması

ANLATIM VE ALGORİTMA : Sayıların kaç tane olacağını belirlemek için adet değişkenini tanımlarız. adet Sayıların yerlerini değiştirirken geçici olarak atayacağımız değişkeni gecici olarak tanımlarız. gecici Kullanıcıdan sayıların adetini girmesini isteriz. adet Sayıların düzenli bulunması...

0

Sayının tam bölenlerini bulma uygulaması

ANLATIM VE ALGORİTMA : Tam bölenlerini bulacağımız, kullanıcının girdiği sayının içinde saklanmasını istediğimiz değişkenimizi tanımlıyoruz. sayı Kullanıcıdan sayıyı girmesini istiyoruz. for döngümüzü i=0 ‘dan, i ‘yi girilen sayıya kadar (sayı dahil) ve i ‘yi...

0

Faktöriyel hesaplama uygulaması

ANLATIM VE ALGORİTMA : sayı değişkenini tanımlarız. sayı Çarpım işlemini atayacağımız carpım değişkenini ilk değeri 1 olacak şekilde tanımlarız. carpım baksa etiketini burada kullanarak koşullar sağlanıyorsa bu satıra çıkılıp tekrar çalıştırılması istenir. Bu sayede...